Winkelwagen

Mini Cart

Privacy Policy

Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Bloom Fashion. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Bloom Fashion. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bloom Fashion te Laren is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Veiligheid

Bloom Fashion draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij je gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen jouw computer en Bloom Fashion versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

Waarom wij privacy gegevens van onze klanten nodig hebben

Als je je aanmeldt voor de website van Bloom Fashion, iets bestelt, je aanmeld voor de nieuwsbrief of als je deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website wordt je gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Bloom Fashion gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

- het verlenen en factureren van onze diensten;

- afhandeling van je bestelling en informeren over het verloop daarvan;

- informeren over producten van Bloom Fashion;

- verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens, zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

E-mail en nieuwsbrief

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bloom Fashion biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde aan ons richten. Onze contactgegevens:

Bloomington Fashion B.V. handelend onder de namen Bloom Fashion & Bloom Jeans (bloomfashion.nl):
Vestigings- & bezoekadres:
Klaaskampen 7
1251 KM Laren Nh
Nederland


Telefoonnummer: +31(0)35 531 01
E-mailadres: service@bloomfashion.nl
KvK nummer: 32104935
BTW nummer: 8138.37.121.B01

Bereikbaarheid klantenservice Bloom Fashion:

Maandag 10:00 - 18:00
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 17:00